image

 

Logo biçimi, harflerin birbirine oranı ve yerleşimi kesinlikle değiştirilemez. Logo renk ve zeminde kullanımı için kurumsal renkler aşağıda belirtildiği gibi tespit edilmiştir. Böylece farklı ihtiyaca göre uygun kullanımlar kurumsal bütünlük açısından uygun renklerle sınırlandırılmıştır.

 

 

 

 

 

Logo Kullanımı-Yüzey İlişkisi

Sağ Üst Köşe Kuralı (Genel):

Logo kapalı bir düzlem içerisinde kullanılması gerektiğinde öncelikle sağ üst köşeye yerleştirilmesi planlanmalıdır. Öyle ki; her iki kenara eşit uzaklıkta olmalıdır. Kenarlardan, kendi uzunluğundan daha çok uzaklaşamaz, ve kendi uzunluğunun yarısından daha az yaklaşamaz. Bu sınırlar içinde kalınmak koşulu ile, diğer yaklaşım - uzaklaşım ölçüleri opsiyoneldir.

image

Logonun Hakim Renklerle Kullanımı

image
image